Upozornění k SZZ

Datum: 
4. Květen 2022 - 1. Červen 2022

Žádám studenty, kteří přistoupí k  řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu 2022, o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 20. května 2022. V  případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru.

Kdo nebude mít do tohoto data vše potřebné splněno a zapsáno v portálu či bude ještě něco plnit později, max. však do konání SZZ, oznamte to na  kohouto@ff.zcu.cz

Také žádám ty studenty, kteří mají letos SZZ zapsanou, ale nebudou k ní moci pro nesplnění některého z požadavků přistoupit, aby mě o tomto informovali.

Zároveň upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození v portálu! Ozvěte se ihned při zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu diplomu a dodatku k diplomu hradit sami, dle sazebníku ZČU.

Děkuji a přeji všem hodně úspěchů.

Ilona Kohoutová

Naposledy aktualizováno 04.05.2022 - 11:51 (před 10 měsíců 3 týdny) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.