Obrázek uživatele PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Interní vyučující
Odborný asistent
Telefon: 
37763 5318
Kancelář: 
SP322
Adresa: 
Sedláčkova 15
Konzultační hodiny: 

osobní KH - zpravidla pondělí  – 10:30 – 11:30 nebo středa (kontaktujte mě prosím emailem, domluvíme se na konkrétní čas, možné i mimo vymezené dny), místnost SP 322, telefon: 37763 5318; online konzultace a telefonické konzultace možné dle individuální dohody – napište mi mail

Výuka
Vyučované předměty: 
KSA/MLR Migrace, lidská práva a rozvoj - vyučováno v ZS 2020 spolu s Dr. Viktorem Rumpíkem
KSA/NESO Nestátní neziskový sektor - garant
KSA/TPS Politická antropologie
KSA/PLEX Praktická lekce - garant, koordinátor v ZS 2020
KSA/PRA; KSA/PRAX Praxe - garant, vyučující, koordinátorka v ZS 2019.
KSA/TEPX Terénní praxe - garant, vyučující, koordinátorka v ZS 2019
KSA/NES Občanský sektor
KSA/SPR Sociální projekty v antropologii
KSA/APP - Antropologie pro pomáhající profese - vyučováno spolu s Dr. Hirtem
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.