Sympozium Balcanicum je příležitostí k setkání odborníků, studentů a výzkumníků, kteří se zabývají problematikou Balkánu z perspektivy některé ze společenskovědních disciplín. Vítány jsou především příspěvky založené na již uskutečněném terénním či archivním výzkumu v balkánském prostoru. Sympozium je místem setkání kolegů z různých akademických pracovišť, prostorem pro vzájemnou inspiraci mezi etablovanými odborníky a začínajícími studenty a zároveň příležitostí k navázání další interdisciplinární spolupráce.


Uplynulé akce

Fotogalerie

30.09.2015   - Sympozium - Symposium Balcanicum V.

Sympozium Balcanicum je financováno z Grantového systému ZČU – Studentské vědecké konference.

Přihlásit se k odběru RSS - 2015
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.