Program sympozia

9:00 – zahájení Gabriela Fatková a Petr Lozoviuk


9:10 – první blok

Boriana Staneva: Vliv řecké společnosti a kultury na proces bulharské národní emancipace

Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová: Politické, teoretické a metodologické souvislosti etnologických výzkumů migrantů z Balkánu

Miroslav Kouba: Makedonská encyklopedie: samizdat ve víru nacionalistických vášní a kontroverzí

Michal Pavlásek: „Poněmčili se jen na tym papíru“. Trampoty s krajany katolické víry v jihobanátské obci Veliko Središte


11:10 - 11:30 – pauza na kávu


11:30 – druhý blok

Markéta Slavková: “Sůl nad zlato": Jídlo, moc a sociální kontrola na příkladu válečné stravy v Bosně a Hercegovině

Ondřej Žíla: Udržitelnost návratu utečenců v postkonfliktních společenstvích: Případová studie daytonské Bosny a Herzegoviny


12:30 - 14:00 – pauza na oběd


14:00 – třetí blok

Kateřina Vytejčková: Álevité v post-osmanském prostoru

Václav Štěpánek: Balkánské pravoslaví a etnofiletismus: minulost a současnost

Pavel Zeman: Religiozita českých migrantů v Bulharsku z řad inteligence


15:30 - 16:00 – pauza na kávu


16:00 – čtvrtý blok

Gabriela Fatková: Bulgarian Karakachans and their housing strategies during the sedentary times

Svetlana Ćirković: Anthropological and Linguistic Researches of the Serbian Communities in the Arad Country in Romania

Alenka Janko Speizer: Istria Between the Mediterranean and the Balkans: anthropological contribution to(im)mobility


17:30 – závěrečná diskuze


18:00 – zakončení sympozia

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.