Akce > Sympozium

Sympozium Balcanicum 2013

Datum: 
30. Říjen 2013 - 10:30 - 18:00
Místo konání: 
SP 219, Sedláčkova 15, Plzeň

Katedra antropologie si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník Sympozia Balcanica. Sympozium Balcanicum je interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně. Seminář se koná na půdě Filosofické fakulty ZČU v Sedláčkově ulici 15 (místnost SP 319) dne 30.10.2013. Setkání je interdisciplinárně zaměřeno a jedním z jeho hlavních cílů je zahájení diskuse v dané oblasti mezi studenty a badateli z různých sociálněvědních oborů (sociální antropologie, etnologie, lingvistika, historie, historická antropologie atd.).

Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.