Program

Středa 30. 10. 2013
Budova ZČU, SP 219, Sedláčkova 15, Plzeň


PROGRAM SYMPOZIA

10:30 zahájení Petr Lozoviuk

10:50 1. blok

Lenka J. Budilová a Marek Jakoubek: Vojvodovo a aktivity protestantských misionářů v Bulharsku

Michal Pavlásek: Druhé Vojvodovo (film)

11:30 – 12:00 PAUZA NA KÁVU

12:00 2. blok

Lukáš Hanus: Gernická hyperrealita – aneb „turista do domu, bůh do domu“

Roman a Jitka Močičkovi: Z Čech až na konec monarchie (a ještě dále) - za českými kořeny svatohelenských a vojvodovských Čechů

12:40 – 14:30 PAUZA NA OBĚD

14:30 3. blok

Kateřina Vytejčková: „Národní architektura“ v Turecku a postosmanském regionu

Miroslav Kouba: Paměť vrytá do kamene: symbolické funkce pomníků a památníků v jihoslovanských kulturách

Ondřej Žíla: Prostorové dopady nucené migrace a odhadované národnostní složení daytonské Bosny a Hercegoviny

Jasmina Žarković: Identita V Bosně a Hercegovině jako předmět manipulace

16:20 – 16:50 PAUZA NA KÁVU

16:50 4. blok

Gabriela Fatková: Strategie pojmenovávání u bulharských Karakačanů

Klára Strohsová: Modely formování česko-bulharských manželství sezdaných v době socialismu

Barbora Machová a Gabriela Fatková: Ivonče (film)

18:00 ZAKONČENÍ SYMPOZIA
 

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.