Akce > Sympozium

Sympozium Balcanicum 2012

Datum: 
17. Říjen 2012  
Místo konání: 
SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

Sympozium Balcanicum II. je příležitostí k setkání odborníků, studentů a výzkumníků, kteří se zabývají problematikou  Balkánu  z perspektivy  některé  ze  sociálněvědních disciplín. Vítány jsou především příspěvky založené na již uskutečněném  terénním  či  archivním  výzkumu v balkánském prostoru. Sympozium by se mělo stát místem  setkání  kolegů  z různých  akademických  pracovišť, prostorem  pro  vzájemnou  inspiraci  mezi  etablovanými odborníky  a  začínajícími  studenty  a  zároveň  příležitostí k navázání další interdisciplinární spolupráce.  

Uvítáme zaměření příspěvků na tato témata:
  ‐ migrace  
  ‐ nacionalismus a transnacionalismus  
  ‐ vizuální aspekty terénního výzkumu
  ‐ etnická a náboženská pestrost regionu  
  ‐ sociální koheze a sociální reprodukce
‐   demografické chování
  ‐ ekonomická směna a politický prostor  

Komunikační jazyk semináře:        
Čeština

Požadavky na účastníky:
‐ délka příspěvku max. 20 min.
‐ zaslání anotace příspěvku (max. 250 slov)

Deadline:  
Anotaci zašlete do 30. 9.2012 na níže uvedenou adresu, organizátoři posoudí jednotlivé abstrakty a obratem budou autory informovat o jejich přijetí
 
Kontakt:  
gfatkova@gmail.com

Za účast není požadován poplatek.

Přílohy: 
Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.