Program

STŘEDA 17. 10. 2012
Budova ZČU, SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

PROGRAM SYMPOZIA

10:30    zahájení Petr Lozoviuk

10:40 - 1. blok

Gabriela Fatková: Symbolická etnicita Karakačanů a záchranný chov: Čí je Karakačanská ovčarka?

Marek Jakoubek: Vojvodovo, F. Barth a otázka etnogeneze.

11:30–12:00  - PŘESTÁVKA NA KÁVU

12:00 - 2. blok

Miroslav Kouba: Odkvetlé impérium ještě po dvaceti letech...Balkanizace a dezintegrační procesy na Balkáně v novém tisíciletí.

Václav Štěpánek: Nacionalismus a rozpad Jugoslávie: bylo možné jiné řešení?

12:50–15:00 oběd, ubytování

15:00     3. blok

Přemysl Vinš: Nacionalismus jako klíčový prvek albánské socialistické propagandy.

Jan Pelikán: Příčiny a důsledky vzestupu albánského národního hnutí v Kosovu v letech 1966–1968.

Lubomír Lupták a Petra Lupták Burzová: Kosovo možno vôbec neuznáme, nikdy.

16:30–17:00 - PŘESTÁVKA NA KÁVU

17:00 - 4. blok

Pavel Zeman: Motivy české inteligence k odchodu do Bulharska po roce 1878 na příkladu učitelů ve Východní Rumelii.

Milan Strmíška: Bektášíjský řád na území tzv. Velké Albánie.

Pavel Borecký: Gáj: zhuštěná reflexe principů vizuální antropologie.

18:00     Zakončení sympozia
 

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.