Akce > Sympozium

Sympozium Balcanicum 2011

Datum: 
26. Říjen 2011  
Místo konání: 
Plzeň, budova ZČU Sedláčkova 15, SP319

Sympozium Balcanicum je příležitostí k setkání odborníků, studentů a výzkumníků, kteří se zabývají problematikou Balkánu z perspektivy některé ze sociálněvědních disciplín. Seminář je tedy zaměřen interdisciplinárně a jedním z jeho hlavních cílů je právě zahájení diskuse v dané oblasti mezi studenty a badateli z různých sociálněvědních oborů (sociální antropologie, etnologie, lingvistika, historie, historická antropologie, ad.).

Uvítáme zaměření příspěvků na tato témata:

- migrace a transnacionalismus
- vizuální aspekty terénního výzkumu
- etnická a náboženská pestrost regionu
- sociální koheze a sociální reprodukce, demografické chování
 - ekonomická směna a politický prostor

Vítány jsou především příspěvky založené na již uskutečněném terénním či archivním výzkumu v balkánském prostoru. Diskuze se bude týkat především aktuálních problémů a témat souvisejících s terénním (ale také archivním) výzkumem na Balkáně. Vedle samotných témat příspěvků bude diskutován i širší kontext terénního výzkumu a problematika metodologie ve vztahu k výzkumné praxi. Sympozium by se mělo stát místem setkání kolegů z různých akademických pracovišť, prostorem pro vzájemnou inspiraci mezi etablovanými odborníky a začínajícími studenty a zároveň příležitostí k navázání další interdisciplinární spolupráce.

Přílohy: 
Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.