Program

STŘEDA 26. 10. 2011
Budova ZČU, SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

PROGRAM SYMPOZIA

10:00 Registrace účastníkù

10:30 Zahájení konference

PANEL I.

11:00 Klára Strohsová – Česká migrace do Bulharska

11:30 Michal Pavlásek – Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená.
            Krúčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně

12:00 Lenka J. Budilová a Marek Jakoubek – Vojvodovská migrace – hospodářské nebo náboženské příčiny?

12:30 Diskuze k Panelu I.

13:00 – 14:00 Přestávka – oběd

PANEL II.

14:00 Lukáš Hanus – Přechod české krajanské komunity z obce Gerník (Rumunsko) do transnacionálního momentu

14:30 Gabriela Fatková – Zapomenutá migrace bulharských Karakačanù do Řecka

15:00 Miroslav Kouba – Antické labyrinty moderní makedonské identity

15:30 Kristýna Dufková – Republika Vevčani: „Valašské království v Makedonii?“

16:00 Diskuze k Panelu II.

16:30 – 17:00 - Přestávka

PANEL III.

17:00 Václav Štìpánek – Demografický vývoj albánské komunity na Kosovu a Metochii ve 20. století a jeho dùsledky ve svìtle archivních pramenù

17:30 Jaroslav Vaculík – K otázce repatriace a reemigrace Čechù z balkánských zemí po první svìtové válce

18:00 Jaromír Linda – Migrace Čechù do Banátské vojenské hranice v okolí Bele Crkve do r. 1836

18:30 Diskuze k Panelu III.

19:00 Zakončení sympozia

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.