Témata diplomových prací - Mgr. APM

pro ak.r. 2019/20 aktualizováno dne 10.2.2019
  1. Robusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?

pro ak.r. 2019/20 aktualizováno dne 10.2.2019
  1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
  2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
  3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2019/20 aktualizováno dne 10.2.2019

Obranná role středověkých klášterů z pohledu bioarcheologie.

 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.