Témata diplomových prací - Mgr. APM

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 25.2.2021
  1. Ekologické podmínky kolonizace Evropy moderními lidmi (Homo sapiens)

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
  1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
  2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
  3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 22.2.2021

1) Násilí ve středověké a raně novověké Praze: výzkum prevalence zranění způsobených násilím z lidských koster ve vztahu k historickým událostem

 

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 22.2.2021

1. Ekonomická antropologie

2. Etnoarcheologie

3. Antropologie těla

4. Ekologická antropologie

Obecná témata, která se po dohodě se studenty upřesní.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.