Struktura programu

Primární znalosti jsou cíleny na výuku různých oborů antropologie populací minulosti (anatomie pohybového aparátu a biologie lidské kostry, metody terénní a laboratorní práce, bioarcheologie a interpretace kosterních nálezů, evoluce člověka, archeogenetika, atd.). Retrospektivní antropologické obory budou doplněny tématy studia recentních lidských populací (biologie člověka, lidská variabilita a adaptabilita, genetika apod.). Součástí studijního programu je také nabídka archeologických témat zaměřených jak na základní teoretické a metodické otázky, tak i přehled informací o zvoleném období (období pravěku nebo středověku a novověku). Dále si mohou studenti rozšířit znalosti buď studiem vybraných přírodovědných oborů nebo témat kulturní a sociální antropologie. Vedle teoretických předmětů budou studenti zapojeni do terénní a laboratorní práce. Terénní praxe bude probíhat na nalezištích, kde byly odkryty kosterní pozůstatky a student bude s nálezy pracovat i během laboratorních cvičení. Do praktického bloku je zařazena výuka muzejnictví a kurátorství antropologických sbírek, která bude vedena po teoretickém úvodu jako exkurze na zahraniční a domácí pracoviště zabývající se sbírkotvornou činností kosterních pozůstatků.

Naposledy aktualizováno 18.01.2022 - 08:33 (před 1 rok 8 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.