Akce > Seminář

Rhetorical Devices – Advanced Level

Datum: 
11. Prosinec 2013   - 13. Prosinec 2013  

Lektorka: Natalie Bergman, M.A.

Anotace: Dvoudenní kurz je zaměřen na získání schopnosti prezentace a zlepšení rétorických dovedností v anglickém jazyce, které jsou využitelné v akademickém prostředí, zejména v souvislosti s prezentací na mezinárodních konferencích. První den je věnován teoretické části prezentace s audiovizuálními ukázkami profesionálů, zejména pak rétorickým doporučením, specifiku jazyka v sociálně-vědním výzkumu a zároveň individuální práci s texty. Součástí kurzu jsou samostatné prezentace účastníků s doprovodným promítáním připraveného materiálu v Power Pointu, těmto prezentacím se závěrečným komentářem a hodnocením jak lektora, tak ostatních účastníků, je věnován druhý den kurzu.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.