Akce > Seminář

Interaktivní kurz rétoriky

Datum: 
23. Leden 2014   - 24. Leden 2014  

Lektorka: Bc. Renata Bulvová

Anotace: Cílem kurzu je naučit se uvolnit dech, otevřít a zaměřit hlas, optimálně zvolit intenzitu hlasového projevu a jejich doladění před veřejnou promluvu; získat znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování "rétor - posluchač"; naučit se připravit si mluvenou prezentaci - jak její výstavbu, tak přesvědčivé předvedení před diváky.

Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.