2013/2014

Cílem seminářů SOVA je poskytnout sociálně vědním akademickým pracovníkům, výzkumným pracovníkům i studentům na postgraduální úrovni (případně vynikajícím magisterským studentům) doplňkové vzdělávací aktivity, aby byli připraveni realizovat, vést, koordinovat a (mediálně) prezentovat vlastní rozvojové a výzkumné projekty z oblasti aplikovaného i základního výzkumu. Témata vzdělávacích seminářů SOVA budou zaměřena zejména na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills), prezentačních technik či znalostí v oblasti projektového řízení.

Součástí SOVY budou i semináře, které poskytnou prostor pro získání znalostí v oblasti využití nových technologií a software v rámci realizace výzkumných aktivit a projektů. Tyto semináře budou cíleny zejména na využití softwarových aplikací v rámci kvalitativního výzkumu, na využití GIS v sociálních vědách, na audiovizuální technologie ve společenskovědním výzkumu i využití mikroskopických technologií v antropologii i archeologii.

Semináře jsou určeny pro studenty Ph.D. a výzkumníky/akademické pracovníky. Studenti Mgr. se mohou přihlásit, ale zařazeni do semináře mohou být až tehdy, nepodaří-li se obsadit kapacitu. V případě možnosti účasti budou informováni.

Uplynulé akce

23.01.2014   - 24.01.2014   Interaktivní kurz rétoriky Seminář
11.12.2013   - 13.12.2013   Rhetorical Devices – Advanced Level Seminář

Semináře SOVA jsou realizovány v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více o projektu zde.

Přihlásit se k odběru RSS - 2013/2014
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.