Akce > Seminář

Zdravotní bezpečnost při terénním výzkumu

Datum: 
19. Duben 2013  
Místo konání: 
SP320

Lektorka: Mgr. Petra Bejvančická

Anotace: Terénní výzkum v sociálních vědách se v praktické rovině setkává se situacemi, ve kterých je třeba umět poskytnout první pomoc a eliminovat případná zdravotní rizika spojená s pobytem v rizikovém prostředí. To se týká také schopnosti pomoci ve zdraví ohrožujícím případě. Kurz je zaměřen na řešení potenciálních nehod a zranění, se kterými se v terénu může výzkumník setkat. Pozornost bude věnována nejen základním pravidlům pro vyhodnocení závažnosti stavu postiženého a aktivaci záchranného systému, ale také samostatnému poskytnutí základní první pomoci dostupnými prostředky a schopnosti ošetření méně závažných zranění. Konkrétní témata jsou vybírána dle jednotlivých účastníků a jejich dotazů a požadavků. V kurzu si účastníci vyzkouší jednotlivé úkony jak samostatně na figuríně, tak i ve spolupráci se svými kolegy.

Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.