Akce > Seminář

Osobní data v kvantitativním výzkumu

Datum: 
13. Prosinec 2012 - 14:00 - 18:00
Místo konání: 
SP319

Lektor: Mgr. Tomáš Čížek
Datum: 13.12.2012, 14:00, Časová dotace kurzu: max. 4hodiny
Místnost: SP 319

O lektorovi:

Tomáš Čížek pracuje jako odborný pracovník v Sociologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá archivací sociologických výzkumů v oddělení Českého sociálněvědního datového archivu. Je správcem knihovny kvalitativních dat Medard v rámci archivu ČSDA. Dlouhodobě spolupracuje s týmem Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a je studentem doktorského oboru sociologie na Institutu sociologických studií FSV UK. Na Univerzitě Karlově se podílí na výuce sociologických kurzů na FSV UK, FF UK, FHS UK a PřF UK. Věnuje se problematice archivace kvaliativních i kvantitativních výzkumných šetření, dějinám empirického výzkumu na území ČR, sociologii hodnot a také socilogii města.

Popis kurzu:

Obsah workshopu:

  1. Kvalitativní data a jejich možné zneužití, etika výzkumu
  2. Ochrana osobních údajů v mezinárodním srovnání
  3. Český zákon na ochranu osobních údajů
  4. Autorský zákon a kvalitativní data
  5. Využití dat po výzkumu, archivace
  6. Informovaný souhlas, vzory a příklady použití
  7. Postupy odstraňování osobních údajů (anonymizace).
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.