Akce > Seminář

Možnosti využití geografických informačních systémů ve společenských vědách

Datum: 
23. Listopad 2012 - 13:00 - 17:00
Místo konání: 
TY 214

Lektor: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
Datum: 23. 11. 2012, 13:00, Časová dotace kurzu: 4 hodiny
Místnost: TY 214

Popis kurzu: Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s programem ArcMap, který je nejběžněji užívaným GIS softwarem. Seminář bude mít dvě části. V první budou stručně představeny geografické informační systémy a možnosti jejich využití v archeologii, antropologii a dalších společenských vědách. Poté účastníci obdrží datový soubor, který naimportují do prostředí GIS, a budou jim představeny základní funkcionality softwaru ArcMap 10, které si budou moci vyzkoušet. V druhé části semináře budou účastníkům prezentovány studie zaměřené na jednoduchou analýzu prostoru v archeologii, predikční modelování a využití GIS v antropologii. Cílem semináře je seznámit účastníky s formálními metodami dokumentace a analýzy prostorových dat v prostředí ArcMap a možnostmi využití tohoto analytického nástroje ve společenských vědách (především archeologii a antropologii). Po absolvování semináře budou účastníci schopni vytvořit mapku na základě dat získaných v terénu, přiřadit vektorovým datům další proměnné a ty vizualizovat a provést některé základní analýzy prostorových dat.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.