Akce > Seminář

Interaktivní kurz rétoriky

Datum: 
15. Listopad 2012  
Místo konání: 
SP319

O lektorce: Bc. Renata Bulvová se oblasti mluveného projevu v různých formách věnuje od mládí. Studovala herectví na konzervatoři Jaroslava Ježka a na DAMU, kde absolvovala obor autorské tvorby, herectví a pedagogiky u profesora Ivana Vyskočila. Během studia vedla herecké dílny pro veřejnost na půdě kulturních domů a divadel (Dejvické divadlo, Divadlo Labyrint). Jako herečka spolupracovala s Bohnickou divadelní společností v Praze a věnovala se klientům formou arteterapie v sociálním domě Fokus v Praze. Zajímá se také o poezii, mimo jiné je jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.

Od roku 1995 vyučuje v rámci osobnostních disciplín psychosomatickým dovednostem. Své kurzy a semináře zaměřuje na zvláště práci s hlasem, přednes, dialogické jednání, vyprávění a autorskou tvorbu.

Od roku 2005 pořádá individuální a skupinové kurzy rétoriky jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance firem. Rozšiřuje základní kurzy o kurzy pro pokročilé. Vychází z přesvědčení, že dobrý řečník potřebuje dlouhodobější trénink na získání jak životní, tak profesní kondice.

Popis kurzu:

Cíle kurzu

 • Naučíte se uvolnění dechu, otevření a zaměření hlasu, optimální intenzitě hlasového projevu a jejich dolaďění před veřejnou promluvou.
 • Naučíte se při veřejné promluvě „jak na sebe" tzn. vědomá práce s dechem, hlasem a artikulací.
 • Získáte znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování "rétor-posluchač".
 • Naučíte se připravit si mluvenou prezentaci. A to jak její výstavbu, tak přesvědčivému předvedení před diváky.

Harmonogram kurzu:

1. dopoledne – dech, hlas, artikulace, intonace

Představení lektora, cílů programu, stručné představení účastníků a jejich očekávání.

Dech jako základ zvládnutí každého projevu,

 • nalezení optimálního smíšeného dýchání,
 • relaxační dýchání jako prevence trémy,
 • ekonomika dechu při projevu,
 • správné držení těla pro optimální dýchání.

Hlas jako nástroj navázání komunikace,

 • co je hlas, jak vzniká,
 • rozeznění rezonančních dutin,
 • správné „nasazení“ hlasu na dech - cvičení ,
 • zaměření hlasového projevu - cvičení,
 • zásady hlasové hygieny.

Artikulace jak být srozumitelný,

 • samohlásky, souhlásky - na co si dát při výslovnosti pozor,
 • co je intonace, jak intonovat,
 • cvičení - dialogická pře v jazykolamech - trénink schopnosti být přesvědčivý a naléhavý a přitom precizně artikulovat.

Prezentace jednotlivých účastníků,

 • rétorická cvičení na zadané téma (improvizace)
 • rozbor, doporučení

2. odpoledne – Základy neverbální komunikace, výstavba prezentace a její předvedení

Opakování - dechová, hlasová a artikulační rozcvička.

Základy neverbální komunikace, teorie a praxe,

 • řeč těla - co to je a jak s ní pracovat,
 • jak získat a udržet pozornost,
 • vizuální pomůcky.

Prezentace jednotlivých účastníků,

 • struktura a výstavba prezentace,
 • provedení před kamerou,
 • rozbor videa.

Co s sebou:

 • volný oděv a boty (nedoporučujeme vysoké podpatky, minisukně, stažené rifle apod.)

Počet účastníků – max. 14 osob

Občerstvení v průběhu kurzu bude zajištěno.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.