Akce > Seminář

Adobe InDesign

Datum: 
15. Únor 2013  

Lektorka: Mgr. Kateřina Vytejčková

Anotace: Na kurzu se účastníci seznámí s postupy a technikami při sazbě dokumentů v programu Adobe InDesign a budou schopni vytvářet komplexní publikace. Součástí bude práce s obrázky vnořenými do textu, práce s odstavcovými styly a učastníci semináře se také seznámí s předtiskovou přípravou publikací.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.