Akce > Konference

Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit

Datum: 
24. Leden 2005  
Místo konání: 
Masarykova kolej v Dejvicích, Thákurova 1, Praha 6, konferenční sál

Spolupořadatel: Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Místo konání: Masarykova kolej v Dejvicích, Thákurova 1, Praha 6, konferenční sál
Termín: 24. 1. 2005
Organizátor: Mgr. Tomáš Hirt

Cílem konference Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit bylo diskutovat konceptuální východiska multikulturalismu, jakož i možnosti aplikace tohoto konceptu do sféry praktické politiky. Idea multikulturalismu stojí v podloží různých vzdělávacích či „integračních“ politik a vzhledem ke členství ČR v EU lze očekávat, že vliv této politické koncepce bude spíše sílit. V současných společenskovědních kruzích ovšem multikulturalistický projekt příliš nadšení nevyvolává, a tak považujeme za vhodné, aby o konsekvencích multikulturalismu v ČR byla vedena poučená, racionální a střízlivá debata, k jejímuž otevření bychom rádi přispěli jednak realizací této konference a jednak vydáním stejnojmenného sborníku vybraných studií na dané téma.
Referujícími byli jednak společenskovědní badatelé a jednak odborníci ze sféry praktické politiky a z nevládního sektoru. Ve svých příspěvcích reagovali jednak na zahraniční kritické reflexe multikulturalistických teorií i politických praxí a jednak na diskuse, které se poslední dobou rozvířily v České republice stran řešení situace lidí, kteří jsou běžně považováni za „Romy“.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.