Akce > Workshop

Podzimní škola fotografie 2016

Datum: 
16. Listopad 2016   - 19. Listopad 2016  

Podzimní škola dokumentární/etnografické fotografie je určena doktorským a magisterským studentům sociálně-vědních oborů a dalším zájemcům z řad vyučujících a výzkumných pracovníků. V rámci čtyřdenního intenzivního kurzu mají účastníci možnost osvojit si nebo zvýšit praktické dovednosti potřebné k tvorbě fotografie, pravidla kompozice nebo úpravy fotografie pomocí softwaru, přípravu tiskových dat a prezentaci výstupů. Každý z účastníků si v rámci kurzu vytvoří vlastní sérii dokumentárních/etnografických fotografií na zvolené téma. K dispozici bude i možnost vyvolání analogových fotografií, resp. filmů, účastníci si mohou zvolit, zda budou svoji fotografickou studii zpracovávat analogově nebo digitálně. Školu fotografie povede zkušený profesionální fotograf a lektor David Kumermann.

Nejlepší fotografie vytvořené v rámci kurzu budou vystavené v prostorách Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni a na webových stránkách Katedry antropologie FF ZČU.

Další informace zde

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.