Podzimní škola fotografie 2016

Termín realizace kurzu: 16. 11. 2016 - 19. 11. 2016

Anotace: 

Podzimní škola dokumentární/etnografické fotografie je určena doktorským a magisterským studentům sociálně-vědních oborů a dalším zájemcům z řad vyučujících a výzkumných pracovníků. V rámci čtyřdenního intenzivního kurzu mají účastníci možnost osvojit si nebo zvýšit praktické dovednosti potřebné k tvorbě fotografie, pravidla kompozice nebo úpravy fotografie pomocí softwaru, přípravu tiskových dat a prezentaci výstupů. Každý z účastníků si v rámci kurzu vytvoří vlastní sérii dokumentárních/etnografických fotografií na zvolené téma. K dispozici bude i možnost vyvolání analogových fotografií, resp. filmů, účastníci si mohou zvolit, zda budou svoji fotografickou studii zpracovávat analogově nebo digitálně. Školu fotografie povede zkušený profesionální fotograf a lektor David Kumermann.

Nejlepší fotografie vytvořené v rámci kurzu budou vystavené v prostorách Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni a na webových stránkách Katedry antropologie FF ZČU.

Praktické a organizační informace:

Termín konání: 16. 11. - 19. 11. 2016 (každý z uvedených dnů od 9:00 do cca 18:00)

Deadline podání přihlášky: 1. 11. 2016

Přihlásit se můžete v elektronickém formuláři, nebo na adrese petraburzova@gmail.com (v případě e-mailové přihlášky uveďte informace dle elektronického formuláře).
Účast na kurzu je zdarma, vybraní účastníci budou informováni o drobných poplatcích za použitý materiál. 
Občerstvení a ubytování si účastníci zařizují a hradí sami.

Místo konání: Antikvariát a fotostudio Inkognito, Husova 24, Plzeň (naproti kavárně Inkognito přes chodbu).
Podmínkou účasti na kurzu je přítomnost po celou dobu konání (není možné absolvovat pouze část programu).
Počet účastníků je omezen, v případě velkého zájmu budeme při výběru přihlížet především k povaze vaší motivace uvedené v příslušném poli přihlášky. 

Předpoklady:

zvládnutí základů fotografické techniky (není nezbytné), dobře ovladatelný digitální nebo analogový fotoaparát (nejlépe zrcadlovka), počítač, na kterém je možné fotografie procházet, třídit a základně upravovat.

Program kurzu:

Praktické cvičení s cílem samostatně fotograficky uchopit předem dohodnuté téma. Jelikož jsme omezeni časem, bude potřeba téma pečlivě vybrat tak, aby bylo možné jej během tří dnů smysluplně „ufotografovat“. Ideálně půjde o zajímavou akci, nebo lokalitu, kde se děje dost věcí. Nepůjde o prostou deskripci, ale o osobité pojednání pomocí fotografických prostředků. Nechceme samoúčelnou stylizaci, ale tvůrčí interpretaci, která přinese nový pohled třeba i na všední věc. Kurz bude veden převážně formou konzultací nafotografovaného materiálu.


Orientační osnova čtyřdenního programu:

  • Úvod – reportáž, dokument – rozdíly, příklady, témata, počátky, různé přístupy a zázemí autorů. Fotografie jako vizuální poznámka, jako informace a jako emotivní výraz. Technika: co a jak fotografovat. Čím fotografovat. Forma fotografie, jednotnost stylu.
  • Krok od chápání obrazu jako solitéru k vyjádření pomocí série fotografií. Různá pojetí fotografického cyklu – série jako vypravování, které má začátek, prostředek a konec. Série jako katalogizace, registrace.
  • Rychlá konzultace donesených fotografií. Vyzývám účastníky, aby přinesli ukázku svých fotografií, na které se podíváme a krátce si o nich popovídáme.
  • Dohadování témat k fotografování - nejlepší by bylo, kdyby každý mohl pracovat na své jedné věci. Ukáže se rozličnost přístupů a lidé se mohou navzájem inspirovat.
  • Fotografování v terénu.
  • Prohlížení a předvýběr nafotografovaného materiálu, promýšlení jak na tématu pracovat dále další den.
  • Průběžné konzultace nafotografovaného materiálu.
  • Fotografování v terénu.
  • Finální výběr fotografií – ideálně cca 10 obrazů, které budou tvořit koherentní, výtvarně kultivovaný a stylově jednotný obrazový soubor. Pořídit kvalitní obrazový materiál je jen první krok, fotografie dobře vybrat a poskládat je přinejmenším stejně důležité. Proto bude třeba dost času i na finalizaci včetně základních úprav.


Případné dotazy na mailu davidkumermann@gmail.com

Lektor kurzu:

David Kumermann se narodil v roce 1975 v Praze. Vystudoval bakaláře na Institutu základů vzdělanosti, magisterská Mediální studia na Fakultě sociálních věd a obor fotografie na FAMU, v ateliéru u profesora Pavla Diase a Viktora Koláře. Absolvoval jednosemestrální stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě.
Pracuje jako fotograf na volné noze. Spolupracuje dlouhodobě s neziskovými organizacemi, např. s Multikulturním centrem Praha na projektech Práce je jinde (o pracovní migraci), Společně o sobě (dokumentární projekt se žáky dvou pražských základních škol, který se završil výstavou a knihou), Flexi Insecurity (projekt, který mapoval dopady ekonomické krize na zahraniční dělníky v Plzni). Pro Muzeum hlavního města Prahy se podílel fotograficky na výstavě Vietnam v Praze, která se soustředila na život vietnamské komunity a pro časopis Nový prostor se vedle jiných reportáží soustavně věnoval situaci zahraničních dělníků z Vietnamu. Jako člen sdružení Photon se snaží o kvalitní zakázkovou fotografii převážně reportážního charakteru. Fotografuje pro divadlo Archa. V posledních letech vedl tvůrčí dílny fotografie na FSV UK.
V rámci volné tvorby pracuje na rozsáhlých dokumentárních cyklech – zajímají ho témata se sociálním přesahem, na kterých může dlouhodobě pracovat a pronikat pod povrch. Tím navazuje na tradici dokumentární fotografie, která nabízí složitější a soustředěnější alternativu ke zpravodajské fotografii. Cyklus Masokombinát ukazuje život kladenské vyloučené lokality, soubor Izrael vznikl během stáže a několika návštěv v této zemi jako dlouhodobé pozorování všedního života a hledání významů mimo stereotypní pohled. V současné době pracuje mimo jiné na cyklu o Libni a o Václavském náměstí. K práci používá nejčastěji černobílý kinofilm.

Uplynulé akce

16.11.2016   - 19.11.2016   Podzimní škola fotografie 2016 Workshop
Přihlásit se k odběru RSS - Podzimní škola fotografie 2016
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.