Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2012 o bakalářských a diplomových pracích

Datum: 
12. Březen 2012

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2012

o bakalářských a diplomových pracích

  1. Studenti, kteří si v posledním roce standardní doby studia chtějí zapsat předmět KSA/BP (Bakalářská práce), musí do 15. května předposledního roku studia odevzdat řádně vyplněný formulář pro závazné zadání bakalářské práce. Pokud student tento formulář do stanoveného data neodevzdá, nebo pokud nejpozději do 5 pracovních dnů nepředloží žádost o prodloužení termínu zadání bakalářské práce, bude mu během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou. Seznam přidělených témat bude k dispozici na sekretariátu katedry a student je povinen se s ním samostatně seznámit.
  2. Studenti, kteří si v posledním roce standardní doby studia chtějí zapsat předmět KSA/DPSKA, KSA/DPAN (Diplomová práce), musí do 15. května předposledního roku studia odevzdat spolu s řádně vyplněným formulářem pro závazné zadání diplomové práce i vypracovaný projekt diplomové práce v rozsahu minimálně 2 normostran, který musí obsahovat název, cíle a zdůvodnění diplomové práce spolu s metodologií řešení, seznamem literatury a školitelem. Předložené projekty budou v průběhu měsíce června schváleny oborovou radou, která nejpozději do 30. června zveřejní seznam schválených a neschválených projektů. Neschválené projekty budou přepracovány a opětovně předloženy ke schválení oborové radě nejpozději během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia. Pokud student formulář pro závazné zadání diplomové práce spolu s projektem diplomové práce do stanoveného data neodevzdá, nebo pokud nejpozději do 5 pracovních dnů nepředloží žádost o prodloužení termínu zadání diplomové práce a vypracování projektu, bude mu během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou. Téma diplomové práce bude přiděleno i v případě, že studentovi nebude oborovou radou schválena ani přepracovaná verze projektu. Seznam přidělených témat bude k dispozici na sekretariátu katedry a student je povinen se s ním samostatně seznámit.
  3. Studenti, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět KSA/BP (Bakalářská práce) nebo KSA/DPSKA, KSA/DPAN (Diplomová práce), vyplní do 30. června na sekretariátu katedry, která bude práci garantovat, tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Pokud student uvedený tiskopis nevyplní, je povinen zapsat si předmět KSA/BP (Bakalářská práce) nebo KSA/DPSKA, KSA/DPAN (Diplomová práce) v předběžném zápisu, protože mu katedra vystavuje zadání práce.
  4. Toto rozhodnutí ruší rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/05

 

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. v.r.

vedoucí katedry antropologie 

Naposledy aktualizováno 26.02.2019 - 16:24 (před 4 roky 7 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.