Rozhodnutí děkana č. 1D/2017 o zkrácení doby výuky

Datum: 
16. Březen 2017 - 25. Květen 2017

Rozhodnutí děkana č. 1D/2017 o zkrácení doby výuky

Studentům, kteří v akademickém roce 2016/2017 splní podmínky pro absolvování studia, zkracuji délku výuky v letním semestru o jeden týden.

Výuka těmto studentům končí v pátek 12. 5. 2017.

 

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu.

Toto rozhodnutí je účinné pro letní semestr ak. rok 2016/2017.

Platnost tohoto rozhodnutí končí spolu s koncem účinnosti.

                                                              doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. v.r.

                                                                                    děkan FF ZČU

Naposledy aktualizováno 21.03.2017 - 11:31 (před 11 měsíců 1 týden) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.