Right for the Wrong Reasons

Datum: 
3. Prosinec 2014
Zdroj: 
Current Anthropology

Holliday, Trenton W., Joanna R. Gautney, and Lukáš Friedl. 2014. Right for the Wrong Reasons. Current Anthropology, in press.

Sekvenování neandrtálského genomu zodpovědělo jednou provždy otázku, zda neandrtálci sehráli určitou roli v původu moderních lidí, tj. druhu Homo sapiens. Sehráli a jako pozůstatek nese většina dnešních lidí malou část neandrtálských genů. Takovýto závěr vedl k zamítnutí jedné z hypotéz o původu moderních lidí, tj. hypotézy o recentním africkém původu a zároveň byl vřele přijat zastánci multiregionálního modelu, pro které to byl důkaz ovlivnění původu moderních lidí staršími populacemi jejich předků. V tomto článku se nicméně snažíme argumentovat, že i model multiregionální evoluce by měl být zamítnut a místo toho by měly být upřednostněny další, přechodové, modely, které lépe reprezentují proces, jímž jsme se stali jediným žijícím lidským druhem. Naše argumentace se opírá o zamítnutí jednoho z hlavních předpokladů multiregionálního modelu a to, globálního genové toku, který zabraňuje štěpení druhů. Stavíme především na odhadu velikosti lidských populací Starého světa, které pravděpodobně nebyly nikdy tak velké a husté, aby mohly zabezpečit celosvětový genový tok. I kdyby globální genový tok fungoval, data o divergenci savčích a primátích druhů naznačují, že všichni zástupci rodu Homo byli pravděpodobně schopni se křížit a tudíž globální genový tok není třeba k vysvětlení původu moderních lidí.

Více informací zde: http://www.jstor.org/discover/10.1086/679068?uid=42195&uid=3737856&uid=2...

Naposledy aktualizováno 03.12.2014 - 21:25 (před 8 let 3 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.