Přehledové studie

Přehledové studie jsou introduktivní stati věnované různým tématům souvisejícím se zaměřením činnosti KSA, především pak s oblastí aplikované antropologie. Ambicí těchto textů je poskytnout studentům a zájemcům základní vhled do vybraných tematických oblastí současné antropologie a orientaci v aktuálních pojmech a koncepcích uplatňovaných při studiu sociální a kulturní diferenciace soudobých komplexních společností.

Přihlásit se k odběru RSS - Přehledové studie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.