Zapomenutá místa pohraničí

Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie / Vergessene Orte des Grenzgebiets – 50 Jahre Landschaftsentwicklung aus dem Blickwinkel der Archäologie

Autoři: Lukáš Funk, Lucie Galusová, Michal Rak, Lenka Starková

Katalog k výstavě Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie je výstupem z projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska. Výstava byla prezntována v následujících institucích: Muzeum Českého lesa v Tachově (1. 10. – 31. 10. 2017) Národopisné muzeum Plzeňska (13. 6. 2018 – 29. 7. 2018) Stadtmuseum Weiden (3. 9. – 28. 9. 2018).

V západočeském pohraničí do dnešních dnů nalezneme mnoho pozůstatků událostí minulého století, většinu z nich můžeme spojit s působením dvou totalitních režimů. Ačkoliv toto období a současná podoba krajiny dodnes ovlivňuje život lidí v této ob- lasti, terénní výzkum reliktů tohoto úseku dějin stojí trochu v pozadí zájmu. Výzkum pomocí destruktivních i nedestruktivních metod prokázal velký potenciál archeologie při poznání této etapy české minulosti. Nejen že přinášíme nové poznatky k jednotlivým tématům a zjišťujeme skutečnosti, které jiné vědní obory nemohou zjistit, mapujeme také současný stav pozůstatků. A to je nyní asi nejdůležitější. Objekty v krajině „studené války“ nejsou chápány jako památky, nejsou tak žádným způsobem chráněny a rychle mizí. Ať již aktivitami tzv. hledačů pokladů, nebo musí ustoupit nové ekonomické čin- nosti. V nejbližší době bychom se tak měli zaměřit na další vyhledávání a dokumentaci reliktů tohoto typu a jejich památkovou ochranu, aby navždy zůstaly tichými mementy období nesvobody.

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.