Úvod do obecné a humánní etologie

Blažek Vladimír
ADELA – Grafické studio, Plzeň, 2008
102 str.
ISBN 978-80-97094-08-2

Anotace: Učební text (zařazený do řady Antropologie chování jako čtvrtá samostatná skripta) uvádí stručně do problematiky behaviorálních věd se zaměřením na etologii člověka a sociobiologii. Po historickém přehledu je věnována pozornost vysvětlení významu chování a popisu mechanismů vrozených instinktivních odpovědí a učení, které je rozvíjí. Další výklad je uspořádán podle vybraných oblastí chování (výběr partnera a sexuální chování, mateřské, resp. rodičovské chování, chování mláďat, různé formy sociálního chování včetně agonistických projevů a naopak altruismu apod.).

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.