Tachovsko: krajina v paměti / paměť v krajině

Publikace je věnována tématům, která jsou spojena s proměnami krajiny na Tachovsku, zejména pak v obci Lesná a jejím okolí. Kolektivní monografie se zaměřuje jak na obecné souvislosti vývoje dané oblasti od dávné minulosti do 21. století, tak na proměny krajiny, jež jsou uchované v kolektivní paměti obyvatel regionu. Největší pozornost je věnována kolonizaci a dějinám osídlení tachovského regionu ve středověku, dále využívání krajiny v raném novověku, zejména vývoji sklářství a železářství. Opomenut nezůstal ani "život v lese" a lesní hospodářství či každodennost obyvatel v oblasti v 19. století. Z klíčových událostí novodobých dějin a paměti krajiny je v monografii soustředěna pozornost na odsun Němců z daného regionu po druhé světové válce, vznik tzv. železné opony a hraničního pásma a s tím spjatý zánik řady obcí. Stranou nezůstala ani problematika dosídlení některých lokalit krajany ze Zakarpatí či proměna krajiny po roce 1989, včetně rozvíjejícího se turismu, ochrany přírody a lesnictví.

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.