Stručný přehled neuropsychologie a psychobiologie

Blažek Vladimír
Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2010
107 str.
ISBN 978-80-7043-932-6

Anotace: Skripta (s podtitulem Antropologie chování 3) navazují na předchozí dvě části hlubším pohledem na řečové funkce, percepci obličeje, paměťové funkce a učení, emoce, vědomí a osobnost, otázku inteligence, stárnutí a mezipohlavních rozdílů v činnosti mozku. Výklad je doprovázen zmínkami o poruchách chování a v závěru i doplněn přehledem vážnějších psychóz včetně problematiky drogových závislostí.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.