Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd

Blažek Vladimír, Trnka Radek (eds.)
Karolinum, Praha, 2009
256 str. + barevné přílohy
ISBN 978-80-246-1556-1

Anotace: Monografie shrnuje popis obličeje a mimického svalstva, neurofyziologických a kognitivně psychologických principů percepce obličeje a výrazů emocí, dále mimických projevů v sociálních situacích a přisuzování osobnostních vlastností podle rysů obličeje. Zvláštní pozornost je věnována atraktivitě obličeje a interpretaci z evolučně antropologického a psychologického přístupu. Práce zahrnuje i vlastní výzkumy autorů. Kniha obsahuje bohatou černobílou a barevnou fotografickou dokumentaci.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.