Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách

Labyrintem zločinu a chudoby: Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách

Laco Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová, Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý, Klára Vanková (kolektiv Brizolit)

Brno: Doplněk, 2018.

Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé České republice. Dále čerpá z dlouhodobého etnografického výzkumu realizovaného ve dvou vybraných obcích v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

Publikace je ke stažení na webových stránkách projektu BRIZOLIT zde.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.