Komunikace a lidské tělo

Blažek Vladimír
Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2011
115 str.
ISBN 978-80-261-0033-1

Anotace: Vysokoškolská skripta (jako Antropologie chování 5) jsou zaměřena jednak na jednotlivé způsoby neverbální komunikace, zahrnující pachovou signalizací, extralingvistické projevy, tělesné a obličejové signály, sdělování očima, mimické výrazy, pozice a gesta, udržování vzdálenosti a doteky, jednak na zdobení a tělesné mutilace. Všechny tyto způsoby sdělování jsou představeny jako součást komunikace jako celku včetně řeči a s důrazem na funkce, které jsou komunikací plněny, a dále na situační kontext. Součástí skript je také evoluční interpretace významu různých aspektů neverbální signalizace a komunikace.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.