Kapitoly z kvalitativního výzkumu

Laco Toušek, Lenka Jakoubková Budilová, Gábina Fatková, Ondřej Hejnal, Ľubomír Lupták, Michal Růžička, Jan Šimek

Publikaci Kapitoly z kvalitativního výzkumu tvoří soubor sedmi učebních textů od různých autorů a různého zaměření. Tím, co je spojuje, je problematika výzkumu prováděného v komplexní společnosti. Kolektivním cílem autorů je přiblížit na základě vlastní zkušenosti vybrané metodologické aspekty, se kterými se zájemci o sociální a kulturní antropologii mohou setkat při zkoumání moderních společností. Slovo vybrané je třeba zdůraznit, neboť smyslem není podat ucelený a systematický úvod, ale představit některá z témat, která jsou ve vztahu k proměnám terénního výzkumu důležitá, ať už se jedná o otázku reflexivity, nebo způsobů vytváření dat a jejich analýzy. Nutno přiznat, že zvolený název publikace je zavádějící, neboť tradiční dualismus kvalitativní versus kvantitativní výzkum jednotlivé texty překračují. Publikace Kapitoly z kvalitativního výzkumu není, na rozdíl od mnoha ostatních, maskována jako odborná monografie, ale je přiznanou učebnicí, jak svým zpracováním, tak i zacílením.

Obsah:

Předmluva

Etnografie a terénní výzkum (Lenka Budilová Jakoubková)

Problém „reflexivity“ v sociálním výzkumu (Michal Růžička)

Genealogie a genealogická metoda (Lenka Budilová Jakoubková)

Úvod do archivního výzkumu (Jan Šimek)

Analýza kulturních domén (Gabriela Fatková)

Analýza sociálních sítí (Laco Toušek)

Úvod do MAXQDA: Kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkumný design (Ondřej Hejnal, Ľubomír Lupták)

 

 

Publikace byla realizována v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.