Freislebenova sbírka

Heimat an der Grenze - Geschichte des Bezirks Tachau - Die Jahre 1945/46 in Chroniken und Persönlichen Erinnerungen/ Vlast na hranicích - Dějiny okresu Tachov - Léta 1945/46 v kronikách a osobních vzpomínkách

Autoři: Andrea Königsmarková a Sebastian Schott 

„Vlast na hranicích“ je kritická edice vzpomínkových textů z tzv. Freislebenovy sbírky vážících se v rokům 1945-46 na Tachovsku. Freislebenova sbírka kronik je obsáhlý soubor tiskovin a vzpomínek, který po odsunu z Tachovska pečlivě sbíral Alfred Freisleben, rodák z Pavlova Studence. Náš česko-bavorský tým odborníků z tohoto rozsáhlého souboru vybral soubor vzpomínek, které čtenářům zpřístupní poválečná léta v regionu očima těch, kteří museli odejít. Pramenné materiály budou zveřejněny na CD v plném znění. Kritická edice tak je nejen čítankou toho nejlepšího z Freislebenovy sbírky, ale poskytuje čtenáři také široké uvedení do kontextu a návod, jak daný pramen číst a jak mu rozumět. Kniha bude během roku 2019 k dispozici v Městském muzeu ve Weidenu a dalších spolupracujících muzeích.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.