Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr

Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr

Bořivoj Kňourek, Lenka J. Budilová

Brno: CDK, 2015. 

Bulharská obec Vojvodovo dodnes představuje ucelený soubor staveb, který doklá­dá podobu venkovského stavitelství a stavební kultury kolonizačních osad jihovýchodní Evropy. Zároveň je dokladem jedné etapy českého osídlení Bulharska, která navazuje na českou kolonizaci Banátu a představuje tak součást českého kulturního dědictví za hranicemi naší země. Autoři, zabydlení ve velmi odlišných diskursech, se společně pokusili vykreslit vojvodovský dům jednak jako materiální objekt popsatelný prostřednictvím používaných materiálů, konstrukčních prvků či stavebních postupů, jednak jako sociální prostor, v němž je možné sledovat příbuzenské vztahy, ekonomické strategie, dědickou praxi či migrační pohyby. Poněkud netradiční spojení stavebního inženýra (a potomka vojvodovských Čechů) a sociální antropoložky umožňuje poukázat na vzájemné ovlivňování materiálních struktur, širších historických a politických souvislostí i lokálních sociálních vztahů a kulturních představ.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.