Dějiny Vojvodova

Necov Neco Petkov
Plzeň: Občanské sdružení Vojvodovo, 2006.
ISBN 80-85093-97-9.

Anotace: Kniha Dějiny Vojvodova: Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku přináší čtenáři vhled do života obyvatel české (resp. československé) enklávy v bulharské vesnici Vojvodovo v letech 1900-1950. Publikace obsahuje několik statí, z nichž ústřední pozici zaujímá překlad kroniky, kterou napsal bulharský obyvatel české krajanské vesnice Vojvodovo v severním Bulharsku. Vedle této pozoruhodné reflexe života Čechů a Slováků v Bulharsku očima Bulhara obsahují Dějiny Vojvodova etnografickou studii vojvodovské diaspory z pera bulharského etnologa Vladimira Penčeva a řadu dalších materiálů jako jsou přepisy vzpomínek a rozhovorů s informátory, mapky, plánky, fotografie a přetisky relevantních dokumentů. Celý soubor je zarámován předmluvou editorů Marka Jakoubka a Zdeňka R. Nešpora.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.