Dědičnost, osobnost, společnost

Blažek Vladimír, Budil Ivo T. (eds.)
Dryada, Ústí nad Labem, 2007
56 str.
ISBN 978-80-87025-16-1

Anotace

Soubor prací zaměřený na vybrané otázky vztahu dědičnosti a utváření osobnosti (např. na genetické mechanismy ovlivňující encefalizaci nebo hierarchii pohlavnosti od genetické podmíněnosti po sociální determinaci genderových rolí) navazuje na předchozí sborníky Dějiny, rasa a kultura a Biologická a sociální dimenze člověka.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.