Cikánské skupiny a jejich sociální organizace

Marek Jakoubek a Lenka Budilová (eds.)
Praha: CDK, 2008.
ISBN: 978-80-7325-178-9
298 s.

Anotace:

Hlavním tématem knihy je problematika vzájemných vztahů cikánských skupin a jejich vnitřního uspořádání, která je v ciganologických bádáních považována zcela po právu za problematiku klíčovou. Vedle těchto obecných témat se zahrnuté studie dále dotýkají také celé řady přilehlých oblastí jako je příbuzenství, rituální nečistota či vůdcovství v cikánských skupinách.
Do knihy byly zařazeny studie zabývající se cikánskými skupinami žijícími v rozmanitých částech světa, od Čech a Slovenska, přes Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Španělsko, až po Norsko a Kanadu, takže výsledný soubor představuje poměrně reprezentativní vzorek, nabízející možnost komparace výše uvedených témat. Cílem tohoto souboru je pak v daném ohledu mimo jiné také snaha uvést české ciganologické bádání do celosvětového kontextu.


Autory jednotlivých statí jsou na straně jedné renomovaní autoři jak ze zahraničí (F. Barth, M. a S. Salo, I.-M. Kamiński, W. Guy, D. Lagunas, K. Erdős, P. Szuhay, E. Marušiaková), tak i z České a Slovenské republiky (E. Davidová, K. Kalibová, M. Dubayová); vedle nich se pak nacházejí studie autorů mladší generace (R. Pivoň, C. Prónai, K. Horváth, L. Plavjaniková, M. Růžička, A. Ferko). Kniha čtenáři umožňuje nejen komparativní pohled na celou škálu různých cikánských skupin, ale také možnost srovnání akademických tradic různých (nejen) evropských zemí v různých dobách.

Publikaci je možné zakoupit např. zde.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.