Cikáni a etnicita

Marek Jakoubek (ed.)
Praha: Triton, 2008
ISBN: 978-80-7387-105-5

Anotace:

Publikace zahrnuje 11 statí (z toho 10 překladů) věnovaných problematice etnicity, resp. nacionalizmu ve vztahu k Cikánům/Romům. Výbor je uspořádán jako určité "the best of" z toho, co na dané téma napsali přední společenskovědní badatelé ve světě za posledních 25 let. Vzhledem k diskuzi o „romské problematice“ v ČR a SR představuje výbor zajímavou a výrazně kritickou alternativu.

Obsah:

 • Od Cikánů k Romům a zase zpátky / Marek Jakoubek
 • Vyjednávání „cikánství“ Situační strategie / Carol Silverman
 • Smrtelná past etnicity: Historie studia Cikánů / Wim Willems
 • „Neznáme svůj původ“: Jak Cikáni z Jarany zacházejí s minulostí / Paloma Gay Y Blasco
 • Některé politické důsledky teorií o cikánské etnicitě: Role intelektuála / Judit Okely
 • Mýtus cikánského národnostního hnutí / Werner Cohn
 • Rivalita identit: Cigán versus romský národ / Marek Jakoubek
 • Přijímání ustavující se národní identity: Romové střední a východní Evropy / István Pogány
 • Politika romské identity: mezi nacionalismem a chudobou / Martin Kovats
 • Aktualizace stati o etnicitě Cikánů a Travelerů z roku 1979 / Matt T. Salo
 • Cikánská etnicita: Důsledky nativních kategorií a vztahů pro etnickou klasifkaci / Matt T. Salo
 • Kategorie „romanipen“ a etnické hranice Cikánů / Andrzej Mirga
 • Neviditelnost pařížských Kalderašů: Vybrané aspekty ekonomických aktivit a sídelních vzorců kalderašských Romů z pařížských předměstí / Patrick Williams
 • Etnické hranice v moderních státech: Revize Romano Lavo-Lil / Beverly Nagel Lauwagie
 • Skupiny, které nechtějí být začleněny: Cikáni a jiné řemeslnické, obchodnické a zábavu poskytující menšiny / Sharon Bohn Gmelch
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.