Biologická a sociální dimenze člověka

Blažek Vladimír, Budil Ivo T. (eds.)
Dryada, Ústí nad Labem, 2006
104 str.
ISBN 80-87025-02-4

Anotace

Sborník příspěvků z mezioborového sympozia, konaného v květnu 2006, pokrývá různé hraniční oblasti pojetí člověka a jeho dovedností či vlastností. Mezi tématy lze nalézt úvahu o počátcích odhraničování člověka od primátů, historický přehled vzniku biologického a sociálního determinismu ve francouzské antropologii, dále rozbor metodologických rozdílů biologického a sociálního přístupu v antropologii, popis utváření řeči z pohledu neurofyziologie či psychologie, ale také příspěvek o percepci obličeje či o vztahu biologické a kulturní evoluce.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.