Balkán a nacionalismus

Gabriela Fatková (a kol.)
Brno: Porta Balkanica (ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni), 2012
ISBN 978-80_904846-4-1 ISBN 978-80-261-0189-5
140 s.

Anotace: Kolektivní monografie Balkán a nacionalismus je výsledkem spolupráce několika českých akademických pracovišť věnujících se problematice Balkánu. Skládá se z pěti kapitol sepsaných badateli s rozmanitým oborovým zázemím (G. Fatková, L. J. Budilová, M. Kouba, M. Pavlásek a V. Štěpánek), kteří otázky nacionalismu a etnicity tematizují v různých souvislostech, ať již v kontextu celého Balkánského poloostrova, ve vztahu k nadnárodním celkům, jakým byla například Jugoslávie, konkrétním státům, krajanským komunitám či pre-nacionálním etnickým skupinám. Dílčí otázky a příklady nacionalismu a etnicity v balkánském prostoru, pojednávané jednotlivými autory, jsou představeny v perspektivě lingvistické, historické, antropologické či etnologické. Celková skladba díla, propojující a kombinující uvedené dílčí optiky, činí z publikace Balkán a nacionalismus práci interdisciplinárního charakteru, která tak může být atraktivním čtivem pro zájemce z řady různých sociálněvědních oborů.

Recenze

Publikace ke stažení v příloze.

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.