Balkán a migrace

Lenka J. Budilová, Gabriela Fatková, Lukáš Hanus, Marek Jakoubek, Michal Pavlásek
Praha: AntropoWeb, 2011
ISBN 978-80-905098-0-1 (tištěná publikace)
ISBN 978-80-905098-1-8 (elektronická publikace – PDF)
140 s.

Kolektivní monografie Balkán a migrace čítá pět kapitol sepsaných
antropologicky orientovanými badateli (L. Budilová, G. Fatková, L. Hanus,
M. Jakoubek, M. Pavlásek) realizujícími dlouhodobé výzkumy v balkánském
geokulturním prostoru. Kromě obecných parametrů antropologické optiky
a terénního výzkumu na Balkáně spojuje jednotlivé studie transverzální
téma migrací. Zatímco ovšem Balkán a antropologie představují v publikaci
neměnný rámec, zaručující jednotu celého díla, vystupuje v tomto ohledu
migrace v pozici jakési konstantní proměnné. Daný fenomén je zkoumán
u rozličných skupin (bulharští a rumunští Češi, Karakačani), přičemž
nabývá rozmanitého charakteru (poválečná migrace v rámci mezistátních
reemigračních dohod, pracovní sezonní migrace, migrace zemědělců za
půdou, odchod z vlasti z důvodu náboženských sporů atd.).

 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.