Publikace (zdroje, databáze, vyhledávání atp.)

Anthropological Index Online
Vyhledávání v databázi článků z antropologických časopisů spravované Royal Anthropological Institute.
Antropologický slovník
Antropologický slovník může sloužit jako běžný výkladový slovník, ale také jako učebnice antropologie. Případný zájemce by měl zahájit studium u hesla antropologie, které díky systému odkazů na relevantní hesla tvoří základní orientační schéma studia. Ve více než stoleté historii české antropologie je slovník prvním dílem tohoto druhu. Sestavili jej naši přední odborníci, a to nejen pro studenty antropologie a "příbuzných" disciplín (archeologie, biologie, ekonomie, etnologie, historie, kulturologie, lingvistiky, mediálních studií, medicíny, politologie, právních věd, psychologie, religionistiky, sexuologie nebo sociologie), ale i pro učitele a studenty středních škol a širší veřejnost. Slovník obsahuje okolo 20 000 hesel.
COPAC
Copac is a freely available library catalogue, giving access to the merged online catalogues of many major UK and Irish academic and National libraries, as well as increasing numbers of specialist libraries. Copac has c.32 million records, representing the merged holdings of: members of the Research Libraries UK (RLUK). This includes the catalogues of the British Library, the National Library of Scotland, and the National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru. increasing numbers of specialist libraries with collections of national research interest, as well as records for specialist collections held in UK academic libraries. A full list of the contributing libraries, with links to each library web site, is available on our libraries page. We are continuing to add new catalogues and the list of those waiting to be added is available on our forthcoming libraries page. The Copac website contains service information and support materials. To start searching the Copac catalogue select the 'Search Copac' option on the Home Page.
Current Contents Conect
Služba Current Contents nabízí každý týden aktuální obsahy čísel (Table of Contents) z více než osmi tisíc odborných časopisů a 2000 knih (přes 5,4 milionu záznamů). Databáze pokrývá obory: biologie, biomedicína a zdravotnictví, fyzika, humanitní obory, chemie, informační věda a knihovnictví, matematika, materiály, obchod a ekonomika, potravinářství, přírodní vědy, psychologie, společenské vědy, stavebnictví, strojírenství, umění, pedagogika, zemědělství, zoologie, životní prostředí.
Directory of Open Access Journal - Anthropology
Databáze volně přístupných (nejen) antropologických časopisů.
Elektronické informační zdroje na ZČU
Odkaz na stránky knihovny ZČU, kde lze nalézt seznam elektronických informačních zdrojů, včetně vzdálených přístupů.
ENDNOTE
Millions of researchers, scholarly writers, students, and librarians use EndNote (patent pending) to search online bibliographic databases, organize their references, images and PDFs in any language, and create bibliographies and figure lists instantly. Instead of spending hours typing bibliographies, or using index cards to organize their references, they do it the easy way—by using EndNote! EndNote for Windows and Macintosh is a valuable all-in-one tool that integrates the following tasks into one program:
Google Book Search
Vyhledávání knih se službou Google Book Search je stejně jednoduché jako vyhledávání webových stránek pomocí serveru Google. Stačí jen zadat hledané klíčové slovo nebo frázi do vyhledávacího pole služby Google Book Search. Například, hledáte-li výraz "horolezectví" nebo frázi typu "to chce klid a nohy v teple", služba Google Book Search vyhledá všechny knihy, které obsahují vyhledávané výrazy. Klepnutím na název knihy se zobrazí základní informace, jak byste je viděli v lístkovém katalogu. Může se také zobrazit několik úryvků - věty z vašich hledaných výrazů v kontextu. Pokud nám dal vydavatel nebo autor povolení, zobrazí se celá stránka a budete si moci část knihy prolistovat. Nepodléhá-li kniha autorskému právu, zobrazí se celá stránka a budete si moci prolistovat celou knihu. Klepnutím na možnost "Vyhledat v knize" budete moci provádět další vyhledávání ve vybrané knize. Klepnutím na kterýkoli odkaz "Koupit knihu" přejdete přímo na webové stránky knihkupectví, kde můžete knihu koupit. V mnoha případech můžete také klepnutím na odkaz "Nalézt tuto knihu v knihovně" najít místní knihovnu, ze které si knihu můžete vypůjčit
Google Scholar
Služba Google Scholar umožňuje snadné vyhledávání akademických prací. Z jednoho místa můžete prohledávat mnoho vědních oborů a zdrojů:odborné studie, diplomové práce, knihy, abstrakty a články publikované akademickými nakladatelstvími, odbornými společnostmi, univerzitami a dalšími vědeckými organizacemi. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat nejrelevantnější výsledky ze světa vědeckého výzkumu. Jedna z výhod této služby je přímý export bibliografického údaje do programu Endnote.
IBSS keywords
Each record in IBSS is assigned a number of keywords chosen from a large but fixed vocabulary and these are included in the subject heading field in the online database. Keywords make it easy for users to access all records relating to a chosen topic. There are over 10,000 IBSS keywords for all subjects covered by IBSS. By clicking on the links above you can view just some of the most commonly used terms for IBSS's four core subjects of anthropology, economics, politics and sociology. The lists are alphabetical, but also give some of the thematically linked smaller or related terms where appropriate. If you are searching the IBSS database you will see the keywords listed in each record, which will point you to other useful terms. Depending on which interface you are using, you will be able to view a full index of IBSS keywords (these may be called 'subject headings' or 'descriptors') or find suggested related terms.
Interdisciplinaria Archaeologica
The focus of Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology is the ongoing cooperation of archaeology with the natural sciences and other disciplines. The journal’s interests include bioarcheaology (archaeobotany, archaeozoology, archaeogenetics and anthropology), geoarchaeology (petro-archeology, micromorphology) and dating methods in archaeology. We will publish contributions that aim to solve archaeological questions utilizing the methods of the natural sciences and other fields. The birth of IANSA reflects the growing need of scientists in central Europe to access an international journal focused on the methods of the natural sciences and multidisciplinary cooperation in archaeology. The growth of natural science methodologies within archaeology has been very dynamic. It is anticipated that our target group of readers will also grow in the coming years and, along with traditional archaeological institutions, will gradually include specialized natural science institutions (natural science departments associated with archaeology focused museums, specialized laboratories, etc.) in the Czech Republic and abroad. IANSA also aims to provide a niche for historical studies, particularly those that cooperate with the natural sciences and archaeology. The journal is strictly scientific, peer reviewed, and publishes only in British English. Each article is reviewed by two specialists in fields related to the content of the article. Our goal is to establish IANSA as a high quality specialty periodical, cited by the international Thomson Reuters Journal Citation Report (JCR), and with a high level JCR “Impact Factor”. A hardcopy of the journal is issued semi-annually, on glossy paper, and with an initial circulation of 500 pieces.
Journal Citation Reports
JCR je specializovaná databáze, která zpřístupňuje data o časopisech registrovaných v databázích Web of Science. Nejdůležitěm sledovaným ukazatelem je "Impact factor". Impact factor časopisu je měřítkem frekvence s jakou je jeden článek z tohoto časopisu ve sledovaném roce průměrně citován. Impact factor takto ukazuje na významné časopisy a jejich význam v oboru. Pokud je tedy časopis hojně citován, pak by měl mít i větší význam než časopis méně citovaný Impact factor se počítá vydělením počtu citací na články, které vyšly v časopise za poslední dva roky celkovým počtem článků, které v tomto časopise za poslední dva roky vyšly.
Mendeley
Organize, share, and discover research papers! Mendeley is a research management tool for desktop & web. You can also explore research trends and connect to other academics in your discipline.
Modulové učební texty
Kompletní učební texty z tématického cyklu Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů (editor: Jaroslav Malina) ve formě PDF souborů. Soubory jsou optimalizovány pro stahování z internetu. Texty jsou volně ke stažení a studiu.
Oxford Journals - Social Science and Humanities
Přístup do archivu časopisů Oxford Journals - Social Science and Humanities. Přístup ke starším ročníkům je v rámci rozhraní Oxford Journals
Scirus
Scirus is the most comprehensive scientific research tool on the web. With over 450 million scientific items indexed at last count, it allows researchers to search for not only journal content but also scientists' homepages, courseware, pre-print server material, patents and institutional repository and website information.
Scopus
Databáze citačních rejstříků, která analyzuje citační vazby mezi autory z více než 14 000 časopisů. Oproti Web of Science se SCOPUS zaměřuje více na evropské vědecké časopisy.
Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií - katalog
Souborný katalog Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií,která nabízí nejrozsáhlejší knihovní fond z oblasti sociálních věd v ČR.
Web of Science
Web of Science je databází citačních rejstříků. Na základě sledování cca 8500 časopisů z celého světa mapuje citační vazby mezi jednotlivými autory. Rejstříky se zaměřují na problematiku přírodních věd včetně zemědělství (Science Citation Index), společenskovědních oborů (Social Science Citation Index), humanitní obory, umění a kulturu (Arts and Humanities Citation Index).
Zotero
Zotero je velmi mocný citační manager v podobě rozšíření pro Mozillu Firefox, který vyvinula George Mason University. Program je velmi jednoduchý na ovládání, avšak přesto nabízí celou řadu zajímavých a pokročilých funkcí, které u konkurenčních placených programu nejsou dostupné. Mezi jeho hlavní výhody patří funkce automatického rozeznávání bibliografického údaje v těle prohlížené stránky s možností stažení tohoto zdroje pomocí ikony přímo v poli adresy stránky bez nutnosti opustit okno prohlížeče, otevírat externí program a importovat zdroj. Další velmi zajímavou funkcí je archivace navštívené stránky, což je užitečné zejména při prohlížení knih na books.google.com. Pomocí této funkce lze vytvořit snapshot, který uloží na desktop všechny dostupné stránky z prohlížené knihy. Samozřejmostí je nepřeberné množství citačních stylů, které lze dále doplňovat. Zotero uvítají i příznivci OpenOffice, neboť vedle integrace programu pro MS Word je dostupné i rozšíření pro tento kancelářský balík, což např. Endnote neumožňuje. Integrace do textového editoru nabízí standardní funkce „cite while you write“, update citací, vložení knihovny atp.
Přihlásit se k odběru RSS - Publikace (zdroje, databáze, vyhledávání atp.)
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.