Profil absolventa

Absolvent oboru APM získá znalosti biologické antropologie související s minulými populacemi člověka. Navíc si osvojí poznatky z archeologie a základů sociální a kulturní antropologie, které mu umožní pochopit obecné zákonitosti biologie člověka v retrospektivním pohledu. Absolventi tohoto studijního programu si tak odnesou celkový přehled o významu kulturního a přírodního dědictví v reflexi dnešní společnosti. Svoje znalosti budou proto moci uplatňovat například při odborné správě dědictví minulosti v různých vládních a nevládních organizacích, muzejnictví a školství. Budou se moci podílet i na popularizaci antropologie.

Vedle obecných znalostí antropologie bude studijní program "Antropologie populací minulosti" profilovat studenty i jako specialisty pro práci při terénních výzkumech různých archeologických a antropologických institucí a institucí spravujících památky. Dále se absolventi budou uplatňovat ve forenzních oborech, při správě a prezentací sbírek v muzeích a jiných výchovných institucích. Pochopitelně jedním z cílů bude i příprava absolventů pro vlastní primární výzkum biologické antropologie.

Naposledy aktualizováno 31.01.2014 - 17:51 (před 9 let 4 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.