Proč studovat u nás?

Proč studovat Sociální a kulturní antropologii na FF ZČU?

  1. Sociální a kulturní antropologie je progresivní obor s více než stoletou tradicí , který na rozdíl od ostatních oborů zahrnuje a navzájem kombinuje široké spektrum různých možností, jak porozumět jednání lidí v různých prostředích a společenských souvislostech. V souladu s tím se ve výuce i výzkumu se zabýváme příbuzenskými, náboženskými, ekonomickými, politickými, genderovými, symbolickými i materielními aspekty lidské existence.
  2. Připravujeme absolventy pro úspěšnou akademickou, ale i mimoakademickou profesní dráhu ve státní správě a místní samosprávě, v neziskových organizacích, ve školách, muzeích, archivech, ale i v komerčních výzkumných a vzdělávacích agenturách.
  3. V rámci výuky v bakalářském i magisterském studijním oboru sociální a kulturní antropologie klademe vyjma teoretických znalostí důraz na praktické dovednosti . Studenti se mohou pod vedením svých vyučujících aktivně účastnit klasických i aplikovaných výzkumů, absolvovat prakticky zaměřené workshopy, stáže a exkurze.
  4. Při výuce využíváme moderní technologie a interaktivní formy vedení výuky. ZČU zavedla jako první univerzita v České republice myšlenku tzv. courseware , projektu, jehož cílem je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a studijní materiály používané v rámci výuky.
  5. Naše pracoviště je vybaveno multimediální učebnou, softwarem pro analýzu kvalitativních (Atlas.ti, MAXQDA), kvantitativních (Stata, SPSS) i prostorových (ArcView) dat a technologiemi pro záznam a zpracování audia a videa (laboratoř vybavená profesionálními digitálními kamerami a střihacím softwarem).
  6. Našim studentům nabízíme zahraniční stáže v rámci programu Erasmsus na South-West University "Neofit Rilski", Eberhard Karls University of Tübingen, University of Aegean, Univerza v Ljubljani, Comenius University in Bratislava, University of Durham, Stockton Campus, Matej Bel University, University Bordeaux, University Frankfurt/Main, Högskolan Darlana, University of Cambridge, Universitat Autonoma de Barcelona, Universität Wien, University of Primorska, University of Lodz, Nicolaus Copernicus University, University of Helsinki, Johann Wolfgang Goethe Un.Frankfurt am Main, Norwegian University of Science and Technology – Trondheim. A dále stáže na Pretorijské univerzitě v JAR.
  7. Naši studenti úspěšně soutěží v Studentské grantové soutěži Západočeské univerzity. Pro inovaci výuky, výzkumu a podporu aktivit studentů rovněž úspěšně získáváme externí finanční zdroje (evropské fondy, fondy Evropské komise, nadační fondy a nadace).
Naposledy aktualizováno 17.03.2021 - 12:23 (před 2 roky 2 měsíce) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.