PreKulta

Trvání: 
1.9.2016 - 31.12.2018
Zadavetel: 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau

Hlavním cílem projektu je zachovat a systematizovat vybrané podoby nehmotného a hmotného kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. století a zpřístupnit toto téma veřejnosti v muzeích příhraničních regionů,ve veřejném prostoru i formou popularizačních aktivit. Dílčími cíli je zmapovat a prezentovat veřejnosti různé podoby a formy kulturního dědictví v regionu Tachovsko/Oberpfalz a současně vytvořit interdisciplinární síť v oblasti přeshraniční spolupráce mezi institucemi výzkumu, prezentace a uchovávání kulturního dědictví 20. století.

Das Hauptziel des Projekts ist es, ausgewählte Formen des immateriellen und materiellen Kulturerbes, die das Thema der Veränderung der Grenzlandschaft, der Siedlungen und Bewohner in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts reflektieren, zu bewahren und zu systematisieren und in Museen der Grenzregionen, im öffentlichen Raum und durch Popularisierungsaktivitäten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zu den Teilzielen gehört die ausführliche Erforschung verschiedener Formen des Kulturerbes in der Region Tachau/Oberpfalz, die Präsentation in der Öffentlichkeit und zugleich die Bildung eines interdisziplinären Netzes im Bereich der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Institutionen der Forschung, Präsentation und Bewahrung des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts.

INFORMACE O PROJEKTU NALEZNETE NA http://dedictvitachovska.cz/

Projektoví partneři:

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

Das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz

Projektový tým:

řešitel projektu: Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.

administrátor a finanční manažer projektu: Bc. Jitka Vlasáková

řešitelský tým:

Dr. Phil. Boris  Blahak, M.A.

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. 

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Mgr. Michal Rak, Ph.D.

Mgr. Lenka Starková, Ph.D.

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

 

Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.

                                                                        

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.