Akce > Přednáška

Přednáška R. Krištofa: Romové/Cikáni jako oběť mezinárodní politiky

Datum: 
30. Duben 2014 - 13:00 - 15:30

Impulsem k tématu přednášky je každoroční slavení Mezinárodního dne Romů. Rozbor pak posluchačům přiblíží, jak se stane (tedy stalo a stává), že Romové mají svůj den mezi národy a zda bez oněch oslavujících národů by vůbec bylo možné o Romech jako objektu mezinárodní politiky mluvit, zda by je jako objekt takovýchto oslav bylo možné myslet. A kdyby Romů nebylo, zda by je ony slavící národové nemuseli vytvořit. Posluchačům přiblíží se idea uchopování Romů/Cikánů v rámci mezistátních ujednání a politik od prvních snah doby osvícenství až po „transnacionální“ iniciativy počátků staletí jednadvacátého. Autor vychází ze zkušeností z působení pro vládní (Úřad vlády ČR), mezivládní (Rada Evropy, Mezinárodní organizace pro migraci – IOM) a nevládní organizace 

Roman Krištof se věnuje tématům památkové a sociální péče, migrace a obchodu s lidmi, občas o tom už něco napsal. Narozen 1965, v dávných osmdesátých letech se toulal po světě (USA, Haiti). V posledních dvaceti letech se ocital v různých institucích (Památkový ústav, Úřad vlády, Mezinárodní organizace pro migraci, La Strada, Socioklub). Překládá a novinaří. Nyní žije usedle mezi Brnem a Prahou a stal se baráčníkem na Vysočině. 

Přednáška se uskuteční 30. 4. 14 od 13:00 v SD 325 (Sedláčkova 19).

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.