Akce > Přednáška

Přednáška prof. Sýkory: Proměny postsocialistických měst: dvě logiky, jedno místo a neopominutelné výzvy

Datum: 
12. Květen 2014 - 13:00 - 15:00
Místo konání: 
SP 319 (Sedláčkova 15, Plzeň)

Co se stalo s bývalými socialistickými městy? V jakých městech vlastně žijeme? Základním organizačním principem postsocialistických měst jsou radikální transformace městských struktur. Ty přinášejí výzvy, které nemůžeme nechat bez odpovědi. Mezi ty nejzávažnější patří suburbanizace a segregace. Největší revoluce se odehrává za původním sídlištním betonovým opevněním, jež socialistická města striktně oddělovalo od venkovské krajiny. Před sídelní kaší vytékající z města do krajiny ale zatím strkáme hlavu do písku. Životy obyvatel, kteří se uzavírají za branou opevněných domovů, považujeme za přirozenou volbu v rámci tržní a demokratické společnosti. Tím se ale dostáváme na cestu postupného utváření vzájemně paralelních a navzájem uzavřených světů sociálních skupin, jež si ve společnosti nejsou rovny. Města, v nichž chceme žít, nejsou pouze výsledkem plurality individuálních voleb. Jsou také volbou společenskou. 

Přednáška se koná v místnosti SP 319 od 13:00.

Luděk Sýkora je profesorem na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší o vývoji, struktuře a rozvoji měst a dalších tématech, jako je např. transformace postsocialistických měst, gentrifikace, suburbanizace, rezidenční segregace, bydlení a bytová politika. Je autorem nebo spoluautorem několika desítek odborných statí a několika monografií.

 

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.